skip to Main Content

Referat af generalforsamlingen 2023

Saltbækvænge Grundejerforening   Referat af generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening. Lørdag den 20. maj 2023 på Saltbæk Campingplads. Dagsordenen Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af årsregnskab for 2022 med revisors påtegning til godkendelse (vedlagt indkaldelse). Forelæggelse af budget for 2023 til godkendelse (vedlagt indkaldelse). Kontingentforhøjelse 2024: I forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen i 2021 foreslår bestyrelsen, at kontingent til forening og veje i 2024 stiger med 5% til henholdsvis 660 kr. og 220 kr.…

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Kære Grundejer Vedhæftet indkaldelse til vores generalforsamling lørdag den 20/5-2023 kl. 10.00, hos Saltbæk Camping. I henhold til referat af generalforsamling 2022 fremsendes hermed udkast til aftalegrundlag med Svenstrup Strand Grundejerforening vedr. badebro, ligesom udkast til nye Vedtægter og Ordensregler fremsendes. For sammenligningens skyld fremsendes også nuværende Vedtægter og Ordensregler. Vi håber at I vil møde op og deltage. På forhånd tak. Med venlig hilsen Bestyrelsen Nyhedsbrev april 2023 Saltbæk Grundejer regnskab 2022 Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2023 Kontingent…

Referat af generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening, Lørdag den 21. maj 2022 på Saltbæk Campingplads

Dagsordenen Valg af dirigent og referent Bestyrelsen forslog Theo Rabenberg som dirigent, hvilket blev vedtaget. Bestyrelsen forslog Kim Risager som referent, hvilket blev vedtaget. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden afgav en orientering om aktiviteterne i det forløbne år. Orienteringen er afspejlet i bestyrelsens nyhedsbrev, der udgives sammen med dette referat, og hvortil henvises. Beretning blev godkendt. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse Årsregnskab 2021 blev godkendt. Forelæggelse af budget 2022 for det kommende år til godkendelse…

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes på Kalundborg Campingplads, Saltbækvej 88, 4400 Kalundborg. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. maj 2022. Forslag skal være skriftlige.  Generalforsamlingens dagsorden jf. foreningens vedtægter.  Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (se bilag). Forelæggelse af budget for 2022 til godkendelse (Se bilag nr.…

Referat generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling I Saltbækvænge Grundejerforening,  lørdag den 15. maj 2021.   Dagsordenen Valg af dirigent og referent   Bestyrelsen forslog Theo Rabenberg som dirigent, hvilket blev vedtaget. Ingen meldte sig til hvervet som referent, hvorfor bestyrelsen påtog sig opgaven, hvilket blev vedtaget.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år   Projekt Saltbæk Strand ”Raklev og Omegns Lokalråd” har søgt finansiering til et projekt på Saltbæk Strand via kommunens ”Få det fikset pulje”. Projektet omhandler etablering af handicapvenlige toiletforhold, flere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 15. maj 2021 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Saltbæk Strand Gåsevænget 4400 Kalundborg Dagsordenen jf. vedtægterne: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forslag fra bestyrelsen: a.Kontingentforhøjelse 600,- og veje 200,- b.Bestyrelsen foreslår at kontingent og veje stiger i henhold til forbrugerprisindekset. Det betyder ved…

Generalforsamling maj 2019

Ordinær Generalforsamling Lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.00 Saltbæk Camping Dagsorden i flg. lovene Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (Se bilag nr. 1) Bestyrelsens forslag (Se bilag nr. 2): Vedtægtsændring vedr. bestyrelsens sammensætning. Vedtægtsændring vedr. fastlæggelse af dato for grundejernes forslag til generalforsamling. Valg til bestyrelsen. På valg er: Michael Jørgensen: Michael…

GF 2019: Bestyrelsens beretning

Beretning: GF 2019 Af hensyn til de grundejere der ikke kunne være med til generalforsamlingen den 11. maj 2019, giver bestyrelsen herved også en skriftlig beretning. På den ene side er det svært at aflægge en beretning for det år der er gået uden at gentage meget af det, I allerede ved, hvis I har læst selvfølgelig og kan huske de to nyhedsbreve der er udsendt. Men vi vil alligevel forsøge at give en bred orientering om det arbejde som…