skip to Main Content

Referat generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling I Saltbækvænge Grundejerforening,  lørdag den 15. maj 2021.   Dagsordenen Valg af dirigent og referent   Bestyrelsen forslog Theo Rabenberg som dirigent, hvilket blev vedtaget. Ingen meldte sig til hvervet som referent, hvorfor bestyrelsen påtog sig opgaven, hvilket blev vedtaget.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år   Projekt Saltbæk Strand ”Raklev og Omegns Lokalråd” har søgt finansiering til et projekt på Saltbæk Strand via kommunens ”Få det fikset pulje”. Projektet omhandler etablering af handicapvenlige toiletforhold, flere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 15. maj 2021 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Saltbæk Strand Gåsevænget 4400 Kalundborg Dagsordenen jf. vedtægterne: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forslag fra bestyrelsen: a.Kontingentforhøjelse 600,- og veje 200,- b.Bestyrelsen foreslår at kontingent og veje stiger i henhold til forbrugerprisindekset. Det betyder ved…

Generalforsamling maj 2019

Ordinær Generalforsamling Lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.00 Saltbæk Camping Dagsorden i flg. lovene Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (Se bilag nr. 1) Bestyrelsens forslag (Se bilag nr. 2): Vedtægtsændring vedr. bestyrelsens sammensætning. Vedtægtsændring vedr. fastlæggelse af dato for grundejernes forslag til generalforsamling. Valg til bestyrelsen. På valg er: Michael Jørgensen: Michael…

GF 2019: Bestyrelsens beretning

Beretning: GF 2019 Af hensyn til de grundejere der ikke kunne være med til generalforsamlingen den 11. maj 2019, giver bestyrelsen herved også en skriftlig beretning. På den ene side er det svært at aflægge en beretning for det år der er gået uden at gentage meget af det, I allerede ved, hvis I har læst selvfølgelig og kan huske de to nyhedsbreve der er udsendt. Men vi vil alligevel forsøge at give en bred orientering om det arbejde som…

Årshjul

Kære grundejer! Her har du mulighed for at danne dig et indtryk af hvad arbejdet i grundejerforeningen går ud på. Det kan du bruge til at vurdere, om det er noget for dig at stille dig til rådighed for bestyrelsesarbejdet eller som frivillig medhjælper på en funktion fx vedligeholdelse af veje. Du kan også her se, hvornår du skal betale kontingent til foreningen og bidrag til vejfonden. Årets gang i Saltbækvænge Grundejerforening Opgave Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli…