skip to Main Content

Vedligehold af veje.

I forbindelse med forbedring af vores veje blev der Tirsdag "Grubbet" i de værste huller og Fredag vil der blive udlagt material og rettet af med vejhøvlen. Vi har været nød til at vente da der helst ikke skal står vand på vejen når arbejdet udføres. Forbedringen der udføres nu er tilsvarende det arbejde der har været lavet de seneste år. Det er klart at vi overvejer yderliger forstærkninger af vejen, men at dette må diskuteres på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen

HJÆLP DAGRENOVATIONEN – KLIP TRÆER OG HÆKKE

HJÆLP DAGRENOVATIONEN - KLIP TRÆER OG HÆKKE Kære alle Kogt ned er dette, hvad Kalundborg Kommune beder alle sommerhusejere om. I kan læse kommunens opfordring (og evt. konsekvenser) i vedhæftede brev,. Med venlig hilsen Bestyrelsen Beskæring

Vand i området

Kære Grundejer i Saltbækvænge.   Det har været en af de værste efterår/vinter perioder, som vi har set i Danmark, for hvad angår nedbør. Det er vi bestemt ikke gået fri for at føle i Saltbækvænge. Vi har mange grundejere, der lider mere i år end normalt og grundejere der ikke plejer at have problemer, der i år oplever at få det. Vi er naturligvis i bestyrelsen opmærksomme på problemet. Vi bringer det op igen på næste bestyrelsesmøde. Vi er…

Parkering og vejrabatter

Kære beboer  Der skal herved på givet foranledning gøres opmærksom på, at rabatten foran matriklerne er en del af fællesareal som ikke bør anvendes som fast parkering.  Det er derudover hver enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen på egen grund ikke er vokset ud over vejen og tilhørende vejrabatter og at rabatter skal være friholdt for beplantning.  Helt eller delvis parkering på selve vejarealet er ikke tilladt.  Med venlig hilsen  Bestyrelsen

Leverandør af grus m.m.

  Ved vedligeholdelse af veje samarbejder grundejerforeningen med: Slettens entreprenør Røsnæsvej 343 4400 Kalundborg 22385785