skip to Main Content

Slå tider

Hej   En venlig opfriskning af foreningens ordensreglement punkt 2. Et punkt der passende kunne printes og hænge over græsslåmaskinen Græsslåmaskiner samt andre støjende havemaskiner må kun benyttes i tidsrummet kl. 08:30 til 12.00 samt kl. 15:30 til 18:00, således at der er fred til middagssøvnen, ligesom aftenfreden ikke må spoleres. Søn- og helligdage kun mellem kl. 09:00 og 12:00. Se hele ordensreglement på ORDENSREGLEMENT - Saltbækvænge Grundejerforening (saltbaekvaenge.dk)   På bestyrelsens vegne Michael Jensen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 15. maj 2021 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Saltbæk Strand Gåsevænget 4400 Kalundborg Dagsordenen jf. vedtægterne: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forslag fra bestyrelsen: a.Kontingentforhøjelse 600,- og veje 200,- b.Bestyrelsen foreslår at kontingent og veje stiger i henhold til forbrugerprisindekset. Det betyder ved…

Vis hensyn og respekt

Der er flere grundejere, der er plaget af at deres naboer, genboere eller gæster parkerer på en måde så enkelte grundejere kun kan komme ud fra deres grund med stort besvær. Tal med hinanden hvis I har brug for lidt mere plads en dag eller to. Tag hensyn til hinanden og lad være med at bruge andres indkørsel eller dele deraf som fast parkering. Hvis der er problemer med at der er rigtig vådt og blødt hvor I plejer at…

Grundvandsstand i ejerforeningen

Kære grundejere Vi er en del plaget af forhøjet grundvandstand i vores område. Det betyder, at en meget stor del af området har problemer med vandstanden på deres grund. Også grundejere der ikke før har kæmpet med dette problem. Der bliver pumpet og foreningens drænrør langs Skovvænget fra nummer 62 -95 er blevet sat på en prøve. Indtil videre har drænet klaret det det skulle. Flere grundejere omkring nummer 62 er begyndt at tale sammen om at få deres grunde…

Stikledningsbrud og forsikring.

I forbindelse med et stikledningsbrud til et fritidshus på Skovvænget har grundejerforeningen konstateret, at der er forskellig dækning i forsikringsselskabernes fritidshusforsikringer. Derfor anbefales det, at I kontakter jeres forsikringsselskab for at være sikker på, at forsikringsselskabet dækker brud på vandledning fra skel til målerbrønd og fra målerbrønd til hus. Ved spørgsmål kan Lau eller Palle kontaktes.

Du kan blive kørt fra Kalundborg Station til sommerhus og tilbage igen: Læs mere her

Hentet fra Movias hjemmeside: Plustur skal forlænge rækkevidden af bus og tog på hele Sjælland God og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for borgerne overalt på Sjælland. Men det er ikke altid, at bus og tog dækker hele vejen til sommerhuset eller til gården. Derfor arbejder Movia tæt sammen med kommunerne og regionerne om at sikre mobilitet for alle. I Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø, og Køge Kommuner vil du derfor blive tilbudt en plustur i Rejseplanen, hvis bus og…

Ny formand for foreningen

Bestyrelsen oplyser, at den på sit første møde, konstituerede sig med Palle i spidsen for foreningen.   Palles kontaktdata er: Palle Viberg-Tecza Skovvænget 26, Saltbæk / Færgevej 63 3600 Frederikssund Telefon: 6077 6402 Mail: viberg-tecza@webspeed.dk Med venlig hilsen Bestyrelsen