skip to Main Content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

lørdag den 15. maj 2021 kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes på

Saltbæk Strand Gåsevænget 4400 Kalundborg

Dagsordenen jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (Se bilag nr. 1)
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (Se bilag nr. 1)

Forslag fra bestyrelsen:

a.Kontingentforhøjelse 600,- og veje 200,-

b.Bestyrelsen foreslår at kontingent og veje stiger i henhold til forbrugerprisindekset. Det betyder ved en stigning på 0,5 -1,0 % som det har været i de seneste år en stigning på +3-6 kr. ved kontingent på 600 kr. Så vi kan jo lade det stige en flad femmer i inflationssvage år som disse (med mindre der er store udgiftsposter, der ændrer sig). Ved større udgiftsposter forelægges det generalforsamlingen.

5. Godkendelse af regnskab 2019

6.Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer alternativt 3. På valg er:

a.Michael Jørgensen: Villig til genvalg.

b.Frank Madsen træder tilbage.

c.Palle Viberg-Tecza træder tilbage.

 

  1. Valg af suppleanter. Der skal vælges to alternativt 3.
  2. Valg af revisor. På valg er:

a.Arne Steen Jacobsen: Villig til genvalg

b.Kim Riisager: Kim er villig til genvalg for en toårig periode

9.Projekt Saltbæk Strand

10.Eventuelt

Bestyrelsen

Generalforsamlingen afholdes uanset vejrforholdene. Husk paraply, stol og evt. kaffe. Bestyrelsen giver øl og vand.