skip to Main Content

Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2021 – maj 2022

februar 2021 Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2021- maj 2022. Jeres indbetaling må være gennemført senest den 1. maj 2021. Udgifter til eventuelle erindringer/rykkere vil blive pålagt grundejeren. På generalforsamlingen maj 2019 fastsattes kontingent og vejbidrag, som følger: Foreningskontingent 550 kr. pr. grund Vejbidrag                   175 kr. pr. grund Betaling skal ske til Danske Bank reg.nr.: 1551 konto-nr.: 4144430. Rettidig indbetaling er en forudsætning for at have stemmeret på årets generalforsamling. Særligt om vejbidrag: Vejbidrag er ens for…

Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2020-maj 2021

Saltbæk, den 2. april 2020 Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2020-maj 2021. Din indbetaling må være gennemført senest den 1. maj 2020. Udgifter til eventuelle erindringer/rykkere vil blive pålagt grundejeren. På generalforsamlingen maj 2019 fastsattes kontingent og vejbidrag, som følger: Foreningskontingent 550 kr. pr. grund Vejbidrag                   175 kr. pr. grund Betaling skal ske til Danske Bank reg.nr.: 1551 kontonr.: 4144430. Indbetaling kan også ske til girokonto nr.: +01 4144430 og i nødstilfælde til: IBAN code. DK 423000000…