skip to Main Content

Beskæring af beplantning ud mod vores fællesveje:

Det er hver enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen på
egen grund ikke er vokset ud over vejen og tilhørende vejrabatter.
Der skal være plads til store køretøjer f.eks. renovationsvogne,
brandbiler, lastbiler, slamsugere. Disse biler skal have plads til
uhindret at komme frem på vores veje.

Rabatterne er en del af vejarealet hvor der skal være plads til
vigende trafik for både gående og kørende.

Husk: Alle rabatter skal være friholdt for beplantning.

Frihøjden over vej og rabatter skal være 4.5 m.

Se Kalundborg Kommunes krav og regler for beskæring.

Se reglerne i hegnsloven her.

Se Hegn og et godt naboskab her.