skip to Main Content

Brug af åben ild, grill etc.

 

Specielt i sommerhalvåret skal vi alle naturligvis alle være varsomme og påpasselige med brug af åben ild, grill, afbrænding, cigaretskodder etc. Generelt er det de enkelte kommuner, der udsteder lokale påbud.

På Kalundborg Kommunes Facebook-side opslås iblandt information om Brandfareindekset, hvor man kan se kommunens aktuelle status.

Brandfareindekset er udarbejdet af DMI for Beredskabsstyrelsen og Kommunernes Landsforening og angiver med en farveskala områdets brandfare. I finder Brandfareindekset her:

https://brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandfare.dk

På denne side finder I også Afbrændingsbekendtgørelsen samt gode råd om brug af gasgrill, kulgrill, ukrudtsbrænder, Sankt Hans og Nytår.

 

Skulle der udstedes et afbrændingsforbud, vil det ifølge Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber som udgangspunkt være følgende 5 aktiviteter, der ikke er tilladt:

 

  • Brug af kulgrill
  • Brug af grill på offentlige/fællesarealer og i naturen
  • Rygning i naturen
  • Bål og brug af åben ild udendørs
  • Brug af apparater/genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

 

 

Med hensyn til afbrænding af haveaffald har Kalundborg Kommune forbud mod dette i sommerhusområder. I finder kommunes regler om dette her:

 

https://kalundborg.dk/borger/affald-og-genbrug/affaldsplan-regler-og-regulativer