skip to Main Content

 

Information til Ejendomsmægler om grundejerforeningen Saltbækvænge

 

Pligtig medlemskab er tinglyst på de matrikler hvor dette gælder.  De fleste deltager dog solidarisk også fordi medlemskabet indebærer eksempelvis gratis afhentning af haveaffald mv.
Foreningens veje vedligeholdes af en vejfond som alle matrikler der benytter vejene betaler til.
Kontakt foreningen på: saltbaekvaenge@gmail.com