skip to Main Content

Kære grundejer

Bestyrelsen får løbende henvendelser om vedligeholdelse af veje, Vejfonden, hastighedsoverskridelser etc. Her kan du læse om de forskellige emner.

Fart og parkering.

Desværre kører mange bilister alt for stærkt på vores veje. Bestyrelsen henstiller derfor til, at alle bilister – grundejerne som gæster – overholder hastighedsgrænserne og ikke kører for hurtigt. Specielt om sommeren kan høj hastighed give store støvgener for beboerne, ligesom hensynet til børn, dyr og fodgængere vægter højt. Desuden ødelægger for høj hastighed vejene.

Fællesarealerne langs vejene er ikke til parkering og hovedreglen er, at grundejerne parkerer på egen grund. Bestyrelsen henstiller derfor til, at fællesarealerne langs vejene ikke bruges som permanent parkeringsplads. Fællesarealer er beregnet til gående trafik, når der kommer biler forbi.

Vores sommerhusveje er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik (som f.eks. renovationsvogne, brandbiler, ambulancer).

Vejfond.

Saltbækvænge Grundejerforening har en vejfond, der omfatter størstedelen af de veje, som ligger inde i området. Vejene giver adgang til de grunde, hvor grundejerne kun kan komme til og fra deres grunde ved at køre på de private fællesveje. Disse grundejere har pligt til at betale til vejfonden.

Vedligeholdelse af koloniens veje er en fællesforpligtelse og finansieres i fællesskab af de grundejere, der bidrager til Vejfonden. I 2022 er bidraget på 200 kr., som betales sammen med kontingentet senest den 1. maj.

Vedligeholdelsesarbejdet varetages af bestyrelsen, der hvert år giver vejene et kritisk eftersyn og efterfølgende sørger for udbedring. Det er temmelig dyrt at vedligeholde veje, hvorfor kun veje i kritisk tilstand får et nyt lag grus – nogle veje næsten hvert år, mens andre kun får med længere mellemrum.

Det er forskelligt, hvor sårbare vejene er. Forskellene skyldes højde- og stigningsforskelle, grundvandets løb samt den trafikale brug. Nogle veje oversvømmes let, mens andre stort set altid er tørre.

Hvert år lægges der en række grusbunker ud i området. Dette grus er udelukkende beregnet til at fylde i huller, der er opstået i vejene. ALLE grundejerne bør gribe en skovl og fylde grus i vejhuller. Kun ved en fælles indsats kan vi sikre vedvarende gode veje.

Veje udenfor vejfond.

Følgende veje er ikke omfattet af Vejfonden: Lærkevænget, Kukkervænget, Uglevængetog Fasanvænget. Grundejerne her financierer og sikrer selv vedligehold. Det har enhver grundejer til privatvej pligt til.

Veje der har til- og frakørsel fra Saltbækvej er kun omfattet af vejfonden, hvis grundejerne på disse veje på et tidspunkt i fællesskab har ansøgt og efterfølgende er blevet omfattet af vejfonden.

Ovennævnte veje kan selv etablere en vejfond eller blive en del af den eksisterende Vejfond. Man kan bede om hjælp fra bestyrelsen til dette arbejde. Konkret må grundejerne beslutte, at de vil etablere sig i en vejfond og, hvis grundejerne bliver enige om det, vil bestyrelsen på grundejernes anmodning administrere vejfonden og koordinere vedligeholdelsesarbejdet. Det ændrer dog ikke det forhold, at det stadig er de aktuelle grundejere, der skal finansiere vedligeholdelse af egen vej.

Man kan også blive en del af den eksisterende Vejfond. Vælges denne løsning, er første skridt at få vejen repareret og om nødvendigt bygget op på ny. Derefter kan en generalforsamling beslutte at optage vejen i den eksisterende Vejfond.

Du kan læse mere om vores vejfond og om vejvedligehold i foreningens vedtægter, og du kan læse om reglerne for private fællesveje i Bekendtgørelse af Lov om private fællesveje.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hent “Lov om private fællesveje”

Vedligehold af veje.

I forbindelse med forbedring af vores veje blev der Tirsdag "Grubbet" i de værste huller og Fredag vil der blive udlagt material og rettet af med vejhøvlen. Vi har været…

Læs mere

Vand i området

Kære Grundejer i Saltbækvænge.   Det har været en af de værste efterår/vinter perioder, som vi har set i Danmark, for hvad angår nedbør. Det er vi bestemt ikke gået…

Læs mere

Parkering og vejrabatter

Kære beboer  Der skal herved på givet foranledning gøres opmærksom på, at rabatten foran matriklerne er en del af fællesareal som ikke bør anvendes som fast parkering.  Det er derudover…

Læs mere

Leverandør af grus m.m.

  Ved vedligeholdelse af veje samarbejder grundejerforeningen med: Slettens entreprenør Røsnæsvej 343 4400 Kalundborg 22385785  

Læs mere