skip to Main Content

ORDENSREGLEMENT

Saltbækvænge Grundejerforening

Vedtaget på generalforsamlingen 2023.

Ordensreglement – Saltbækvænge Grundejerforening

 1. På matrikler må der ikke foretages handlinger, der ved støj, lugt, beplantning eller lignede er til ulempe for andre grundejere.
  Alle opfordres til hensyntagen og dialog, så godt naboskab sikres.
 2. For at begrænse støj mest muligt må plæneklippere og andre maskiner kun benyttes:
  • Hverdage: kl. 8.30 – 12.00 samt kl. 15.30 – 18.00
  • Søn- og helligdage: kl. 9.00 – 12.00
 3. Det er grundejernes opgave at vedligeholde egen grund. Vedligeholdelse omfatter:
  • almindelig oprydning: grunden må f.eks. ikke anvendes som lagerplads
  • almindelig slå- og klipning minimum to gange årligt
 4. Sænk farten! Alle grundejere, gæster, leverandører etc. bedes overholde de fastsatte hastighedsgrænser af hensyn til bløde trafikanter, støv, støj og vejslid.
 5. Vejrabatten er en del af vejarealet og må ikke anvendes til fast parkering eller længerevarende opholdssted for affald mv., da vejrabatten skal give vigeplads for både gående og kørende trafik
 6. Grundejere, der modtager byggematerialer, brænde m.m. bedes anvise et areal, hvor leverandøren kan placere det bestilte. Første valg af areal er egen matrikel. Det kan blive nødvendigt at anvise fællesarealet foran matriklen, i så fald bør materialerne være fjernet igen senest efter to uger.
 7. Hver grundejer skal sørge for, at beplantningen fra egen matrikel ikke vokser ud over foreningens veje, vejrabatter, stier og fællesarealer. Dette for at sikre plads til bløde trafikanter, større lastbiler samt udsyn for den kørende trafik.
  Beplantning på matrikler, der ikke sikrer ovenstående, kan efter forgæves henstilling fra bestyrelsen blive beskåret for grundejerens egen regning.
 8. Hver grundejer bedes ren- og vedligeholde vejarealet ud for egen grund. Til udbedring af mindre vejhuller bør alle grundejere benytte sig af de af foreningens udlagte grusbunker (se kort på foreningens hjemmeside).
 9. Specielt i sommerhalvåret skal alle være påpasselige og varsomme med brug af åben ild, afbrænding, grill etc.