skip to Main Content

Sidste nyt

Vand i foreningen og mulige løsninger.

På Generalforsamlingen stillede bestyrelsen forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hver vej der har problemer med vand (Rågevænget, Duevænget, Stærevænget, Svalevænget og nederste del af Skovvænget). Arbejdsgruppen…

Læs mere

Vedligehold af veje.

I forbindelse med forbedring af vores veje blev der Tirsdag "Grubbet" i de værste huller og Fredag vil der blive udlagt material og rettet af med vejhøvlen. Vi har været…

Læs mere