skip to Main Content

Vand i området

Kære Grundejer i Saltbækvænge.   Det har været en af de værste efterår/vinter perioder, som vi har set i Danmark, for hvad angår nedbør. Det er vi bestemt ikke gået fri for at føle i Saltbækvænge. Vi har mange grundejere, der lider mere i år end normalt og grundejere der ikke plejer at have problemer, der i år oplever at få det. Vi er naturligvis i bestyrelsen opmærksomme på problemet. Vi bringer det op igen på næste bestyrelsesmøde. Vi er…

Dræn

DRÆN I SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING Det er vigtigt at vores dræn og brønde i grundejerforeningen fungerer efter hensigten. Derfor bliver både hoved- og vejdræn samt brønde spulet hvert år og sandsuget efter behov. Derudover holder bestyrelsesmedlem Lau Jensen øje jævnligt øje med brøndene og sikrer at der er gennemstrømning. Specielt i vinterperioden. Her i januar har vi fået spulet og sandsuget dræn og brønde. I den forbindelse konstateredes det, at der var en del rødder og rigtig meget sand i dræn…

Grundvandsstand i ejerforeningen

Kære grundejere Vi er en del plaget af forhøjet grundvandstand i vores område. Det betyder, at en meget stor del af området har problemer med vandstanden på deres grund. Også grundejere der ikke før har kæmpet med dette problem. Der bliver pumpet og foreningens drænrør langs Skovvænget fra nummer 62 -95 er blevet sat på en prøve. Indtil videre har drænet klaret det det skulle. Flere grundejere omkring nummer 62 er begyndt at tale sammen om at få deres grunde…

Vedligeholdelse af dræn

Drænet kræver løbende vedligeholdelse. Almindelig vedligeholdelse består i spuling af rør og brønde. Det er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, men må dog gentages hvert år. Det kan forekomme, at der vokser rødder ind i rør og brønde, og hvis de ikke forsvinder ved spulingen kan de over tid lukke røret eller brøndens afløb. Så må de skæres bort. Det vil være mere omkostningstungt end den almindelige spuling. Det kan formentlig også en dag komme dertil, at røret skal erstattes…