skip to Main Content

Kære beboer

 Der skal herved på givet foranledning gøres opmærksom på, at rabatten foran matriklerne er en del af fællesareal som ikke bør anvendes som fast parkering.

 Det er derudover hver enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen på egen grund ikke er vokset ud over vejen og tilhørende vejrabatter og at rabatter skal være friholdt for beplantning.

 Helt eller delvis parkering på selve vejarealet er ikke tilladt.

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen