skip to Main Content
SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING
v/Kasserer Susanne Mohr
Skovvænget 49
Saltbæk
4400 Kalundborg

 

Til de grundejere i Saltbækvænge Grundejerforening,
der endnu ikke har betalt kontingent for forenings året
2023-2024.
Saltbæk, den 13. juni 2023
Kære grundejer
 
Indbetaling af kontingent og vejbidrag maj 2023 – maj 2024
 
Ved en gennemgang af vores regnskab kan vi desværre ikke se, at du/I har indbetalt kontingent for forenings året 2023-2024. Det beror sikkert på en forglemmelse, og vi skal derfor herved bringe det i erindring.
Medlemmernes kontingent er en forudsætning for det arbejde der bliver udført i grundejerforeningen og vi håber derfor på din/jeres positive samarbejdsvilje til at bringe forholdet i orden snarest.
Hvis vi ikke modtager indbetaling, vil vi opkræve et gebyr på 250,00 kr. ekstra.
Det årlige foreningskontingent:
kr. 630,00
Det årlige ordinære vejbidrag:
kr. 210,00
Foreningskontingent og vejbidrag indbetales til:
Danske Bank reg. nr. 1551 kontonr. 4144430
   

Det er vigtigt, at du/I skriver jeres sommerhusadresse i feltet for meddelelse til modtager, ellers kan vi have vanskeligt ved at identificere indbetaleren.

Foreningen sparer mange penge ved at kunne sende breve til medlemmerne elektronisk. Oplys derfor din e-mailadresse – vi mangler stadig mange!

 

 

Med venlig hilsen

Susanne Mohr

Kasserer

Saltbækvænge Grundejerforening