skip to Main Content

Drænet kræver løbende vedligeholdelse. Almindelig vedligeholdelse består i spuling af rør og brønde. Det er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, men må dog gentages hvert år.

Det kan forekomme, at der vokser rødder ind i rør og brønde, og hvis de ikke forsvinder ved spulingen kan de over tid lukke røret eller brøndens afløb. Så må de skæres bort. Det vil være mere omkostningstungt end den almindelige spuling.

Det kan formentlig også en dag komme dertil, at røret skal erstattes af et nyt. Det bliver forhåbentlig ikke snart, men en dag vil behovet dukke op.

Grundejerforeningen samarbejder med:

Klaus M. Nielsen
Klaus’ Kloakservice
Slagelsevej 239 B
Telefon: 5950 8559 / 2068 6930
www.kloakklaus.dk