skip to Main Content

DRÆN I SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING

Det er vigtigt at vores dræn og brønde i grundejerforeningen fungerer efter hensigten. Derfor bliver både hoved- og vejdræn samt brønde spulet hvert år og sandsuget efter behov. Derudover holder bestyrelsesmedlem Lau Jensen øje jævnligt øje med brøndene og sikrer at der er gennemstrømning. Specielt i vinterperioden.

Her i januar har vi fået spulet og sandsuget dræn og brønde. I den forbindelse konstateredes det, at der var en del rødder og rigtig meget sand i dræn og brønde. Der er meget fint gennemløb i hoved- og vejdræn lige nu. Men det konstateredes samtidig, at der nogle steder var et dårligt eller ligefrem manglende fremløb til brøndene. Det skyldes, at de enkelte grundejere, der har dræn på grunden og er tilsluttet foreningens dræn, ikke holder deres egne dræn fri. Dermed kan vandet på grunden ikke drænes væk og løber derfor andre steder hen. Det er uhensigtsmæssigt og skader andres grunde og evt. huse.

Det er derfor særdeles vigtigt, at den enkelte grundejer sørger for at holde eget dræn frit. Særligt her i den våde periode.

Med håb om et snarligt forår

Bestyrelsen i Saltbækvænge Grundejerforening

Palle Viberg-Tecza