skip to Main Content

Kære grundejere
Vi er en del plaget af forhøjet grundvandstand i vores område. Det betyder, at en meget stor del af området har problemer med vandstanden på deres grund. Også grundejere der ikke før har kæmpet med dette problem. Der bliver pumpet og foreningens drænrør langs Skovvænget fra nummer 62 -95 er blevet sat på en prøve. Indtil videre har drænet klaret det det skulle. Flere grundejere omkring nummer 62 er begyndt at tale sammen om at få deres grunde drænet for vand via foreningens brønde. Brønd nummer 11 ud for nummer 62 er den sidste brønd på strengen. Hvis der er flere, der ønsker at komme på foreningens dræn, kræver det helt andre dimensioner på rørene samt en væsentlig større udgift.
Indtil videre opfordrer bestyrelsen de enkelte grundejere der har dræn på deres grund, til at efterse, rense og vedligeholde deres dræn så det kan afvande grunden bedst muligt. Det er også til gavn for de omliggende grunde, der evt. skulle ligge lidt lavere.