skip to Main Content

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Kære Grundejer Vedhæftet indkaldelse til vores generalforsamling lørdag den 20/5-2023 kl. 10.00, hos Saltbæk Camping. I henhold til referat af generalforsamling 2022 fremsendes hermed udkast til aftalegrundlag med Svenstrup Strand Grundejerforening vedr. badebro, ligesom udkast til nye Vedtægter og Ordensregler fremsendes. For sammenligningens skyld fremsendes også nuværende Vedtægter og Ordensregler. Vi håber at I vil møde op og deltage. På forhånd tak. Med venlig hilsen Bestyrelsen Nyhedsbrev april 2023 Saltbæk Grundejer regnskab 2022 Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2023 Kontingent…

Parkering og vejrabatter

Kære beboer  Der skal herved på givet foranledning gøres opmærksom på, at rabatten foran matriklerne er en del af fællesareal som ikke bør anvendes som fast parkering.  Det er derudover hver enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen på egen grund ikke er vokset ud over vejen og tilhørende vejrabatter og at rabatter skal være friholdt for beplantning.  Helt eller delvis parkering på selve vejarealet er ikke tilladt.  Med venlig hilsen  Bestyrelsen

Til de grundejere i Saltbækvænge Grundejerforening, der endnu ikke har betalt kontingent for foreningsåret 2022-2023

Kære grundejer  Indbetaling af kontingent og vejbidrag maj 2022 - maj 2023  Ved en gennemgang af vores regnskab kan vi desværre ikke se, at du/I har indbetalt kontingent for foreningsåret 2022-2023. Det beror sikkert på en forglemmelse, og vi skal derfor herved bringe det i erindring. Medlemmernes kontingent er en forudsætning for det arbejde der bliver udført i grundejerforeningen og vi håber derfor på din/jeres positive samarbejdsvilje til at bringe forholdet i orden snarest. Hvis vi ikke modtager indbetaling, vil…

Nyhedsbrev juni 2022

Kære alle Som foreslået på generalforsamlingen kommer hermed en lille genopfriskning af nogle af de emner, som påkalder sig opmærksomhed hvert forår og sommer. Slå- og maskinetider: Fra bestyrelsens side håber vi, at alle grundejere i området – såvel medlemmer som ikke-medlemmer – vil følge de tider, der har været gældende i området i årtier. Det gavner os alle sammen og er en væsentlig del af et godt naboskab🙂 Plæneklippere og andre støjende havemaskiner må kun benyttes i tidsrummet: Hverdage: …

Referat af generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening, Lørdag den 21. maj 2022 på Saltbæk Campingplads

Dagsordenen Valg af dirigent og referent Bestyrelsen forslog Theo Rabenberg som dirigent, hvilket blev vedtaget. Bestyrelsen forslog Kim Risager som referent, hvilket blev vedtaget. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden afgav en orientering om aktiviteterne i det forløbne år. Orienteringen er afspejlet i bestyrelsens nyhedsbrev, der udgives sammen med dette referat, og hvortil henvises. Beretning blev godkendt. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse Årsregnskab 2021 blev godkendt. Forelæggelse af budget 2022 for det kommende år til godkendelse…

Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2022 til maj 2023

Saltbækvænge Grundejerforening og indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2022 til maj 2023. Hermed lidt information vedrørende kontingentindbetalingen. Jeres indbetaling skal være gennemført senest den 1. maj 2022. Udgifter til eventuelle erindringer/rykkere vil blive pålagt grundejeren. På generalforsamlingen maj 2021 fastsattes kontingent og vejbidrag for 2022 til: Foreningskontingent 600 kr. pr. grund Vejbidrag                   200 kr. pr. grund Betaling skal ske til Danske Bank reg.nr.: 1551 konto-nr.: 4144430. Rettidig indbetaling er en…

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes på Kalundborg Campingplads, Saltbækvej 88, 4400 Kalundborg. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. maj 2022. Forslag skal være skriftlige.  Generalforsamlingens dagsorden jf. foreningens vedtægter.  Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (se bilag). Forelæggelse af budget for 2022 til godkendelse (Se bilag nr.…

Nyhedsbrev April 2022

Nyhedsbrev april 2022 Kære alle Foråret står for døren, og det samme gør sikkert en masse aktiviteter. Derfor en lille update på services samt lidt andet. Haveordning. Haveaffaldsordningen fortsætter i 2022, hvor følgende afhentningsdage pt. er aftalt med CL Skov- og Haveservice: 5. april 3. maj 7. juni 2. august 6. september 25. oktober Der kan forekomme datoer, som CL Skov-og Haveservice af uforudsete årsager må ændre, hvorfor CL Skov-og Haveservice efter egen beslutning finder en anden afhentningsdag. Reglerne for…