skip to Main Content

Til de grundejere i Saltbækvænge Grundejerforening, der endnu ikke har betalt kontingent for foreningsåret 2023-2024

SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING v/Kasserer Susanne Mohr Skovvænget 49 Saltbæk 4400 Kalundborg   Til de grundejere i Saltbækvænge Grundejerforening, der endnu ikke har betalt kontingent for forenings året 2023-2024. Saltbæk, den 13. juni 2023 Kære grundejer   Indbetaling af kontingent og vejbidrag maj 2023 - maj 2024   Ved en gennemgang af vores regnskab kan vi desværre ikke se, at du/I har indbetalt kontingent for forenings året 2023-2024. Det beror sikkert på en forglemmelse, og vi skal derfor herved bringe det i…

Referat af generalforsamlingen 2023

Saltbækvænge Grundejerforening   Referat af generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening. Lørdag den 20. maj 2023 på Saltbæk Campingplads. Dagsordenen Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af årsregnskab for 2022 med revisors påtegning til godkendelse (vedlagt indkaldelse). Forelæggelse af budget for 2023 til godkendelse (vedlagt indkaldelse). Kontingentforhøjelse 2024: I forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen i 2021 foreslår bestyrelsen, at kontingent til forening og veje i 2024 stiger med 5% til henholdsvis 660 kr. og 220 kr.…

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Kære Grundejer Vedhæftet indkaldelse til vores generalforsamling lørdag den 20/5-2023 kl. 10.00, hos Saltbæk Camping. I henhold til referat af generalforsamling 2022 fremsendes hermed udkast til aftalegrundlag med Svenstrup Strand Grundejerforening vedr. badebro, ligesom udkast til nye Vedtægter og Ordensregler fremsendes. For sammenligningens skyld fremsendes også nuværende Vedtægter og Ordensregler. Vi håber at I vil møde op og deltage. På forhånd tak. Med venlig hilsen Bestyrelsen Nyhedsbrev april 2023 Saltbæk Grundejer regnskab 2022 Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2023 Kontingent…

Parkering og vejrabatter

Kære beboer  Der skal herved på givet foranledning gøres opmærksom på, at rabatten foran matriklerne er en del af fællesareal som ikke bør anvendes som fast parkering.  Det er derudover hver enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen på egen grund ikke er vokset ud over vejen og tilhørende vejrabatter og at rabatter skal være friholdt for beplantning.  Helt eller delvis parkering på selve vejarealet er ikke tilladt.  Med venlig hilsen  Bestyrelsen

Til de grundejere i Saltbækvænge Grundejerforening, der endnu ikke har betalt kontingent for foreningsåret 2022-2023

Kære grundejer  Indbetaling af kontingent og vejbidrag maj 2022 - maj 2023  Ved en gennemgang af vores regnskab kan vi desværre ikke se, at du/I har indbetalt kontingent for foreningsåret 2022-2023. Det beror sikkert på en forglemmelse, og vi skal derfor herved bringe det i erindring. Medlemmernes kontingent er en forudsætning for det arbejde der bliver udført i grundejerforeningen og vi håber derfor på din/jeres positive samarbejdsvilje til at bringe forholdet i orden snarest. Hvis vi ikke modtager indbetaling, vil…

Nyhedsbrev juni 2022

Kære alle Som foreslået på generalforsamlingen kommer hermed en lille genopfriskning af nogle af de emner, som påkalder sig opmærksomhed hvert forår og sommer. Slå- og maskinetider: Fra bestyrelsens side håber vi, at alle grundejere i området – såvel medlemmer som ikke-medlemmer – vil følge de tider, der har været gældende i området i årtier. Det gavner os alle sammen og er en væsentlig del af et godt naboskab🙂 Plæneklippere og andre støjende havemaskiner må kun benyttes i tidsrummet: Hverdage: …

Referat af generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening, Lørdag den 21. maj 2022 på Saltbæk Campingplads

Dagsordenen Valg af dirigent og referent Bestyrelsen forslog Theo Rabenberg som dirigent, hvilket blev vedtaget. Bestyrelsen forslog Kim Risager som referent, hvilket blev vedtaget. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden afgav en orientering om aktiviteterne i det forløbne år. Orienteringen er afspejlet i bestyrelsens nyhedsbrev, der udgives sammen med dette referat, og hvortil henvises. Beretning blev godkendt. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse Årsregnskab 2021 blev godkendt. Forelæggelse af budget 2022 for det kommende år til godkendelse…