skip to Main Content

Slå tider

Hej   En venlig opfriskning af foreningens ordensreglement punkt 2. Et punkt der passende kunne printes og hænge over græsslåmaskinen Græsslåmaskiner samt andre støjende havemaskiner må kun benyttes i tidsrummet kl. 08:30 til 12.00 samt kl. 15:30 til 18:00, således at der er fred til middagssøvnen, ligesom aftenfreden ikke må spoleres. Søn- og helligdage kun mellem kl. 09:00 og 12:00. Se hele ordensreglement på ORDENSREGLEMENT - Saltbækvænge Grundejerforening (saltbaekvaenge.dk)   På bestyrelsens vegne Michael Jensen

Referat generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling I Saltbækvænge Grundejerforening,  lørdag den 15. maj 2021.   Dagsordenen Valg af dirigent og referent   Bestyrelsen forslog Theo Rabenberg som dirigent, hvilket blev vedtaget. Ingen meldte sig til hvervet som referent, hvorfor bestyrelsen påtog sig opgaven, hvilket blev vedtaget.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år   Projekt Saltbæk Strand ”Raklev og Omegns Lokalråd” har søgt finansiering til et projekt på Saltbæk Strand via kommunens ”Få det fikset pulje”. Projektet omhandler etablering af handicapvenlige toiletforhold, flere…