skip to Main Content

Indkaldelse til generalforsamling Saltbækvænge Grundejerforening 2024

Kære Grundejer Vedhæftet indkaldelse til vores generalforsamling lørdag den 11/5-2024 kl. 10.00, hos Saltbæk Camping. Vi håber at I vil møde møde op og deltage. På forhånd tak. Med venlig hilsen Bestyrelsen Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2024 Kontingent og opkrævning 2024 Nyhedsbrev marts 2024 Saltbæk Grundejer bogføring 2023 underskrevet af revisorer  

Vand i området

Kære Grundejer i Saltbækvænge.   Det har været en af de værste efterår/vinter perioder, som vi har set i Danmark, for hvad angår nedbør. Det er vi bestemt ikke gået fri for at føle i Saltbækvænge. Vi har mange grundejere, der lider mere i år end normalt og grundejere der ikke plejer at have problemer, der i år oplever at få det. Vi er naturligvis i bestyrelsen opmærksomme på problemet. Vi bringer det op igen på næste bestyrelsesmøde. Vi er…

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen 2024 bliver afhold Lørdag den 11. Maj på Saltbæk camping Sæt kryds i kalenderen. Kom og støt op om foreningen.    

Til de grundejere i Saltbækvænge Grundejerforening, der endnu ikke har betalt kontingent for foreningsåret 2023-2024

SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING v/Kasserer Susanne Mohr Skovvænget 49 Saltbæk 4400 Kalundborg   Til de grundejere i Saltbækvænge Grundejerforening, der endnu ikke har betalt kontingent for forenings året 2023-2024. Saltbæk, den 13. juni 2023 Kære grundejer   Indbetaling af kontingent og vejbidrag maj 2023 - maj 2024   Ved en gennemgang af vores regnskab kan vi desværre ikke se, at du/I har indbetalt kontingent for forenings året 2023-2024. Det beror sikkert på en forglemmelse, og vi skal derfor herved bringe det i…

Referat af generalforsamlingen 2023

Saltbækvænge Grundejerforening   Referat af generalforsamling i Saltbækvænge Grundejerforening. Lørdag den 20. maj 2023 på Saltbæk Campingplads. Dagsordenen Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af årsregnskab for 2022 med revisors påtegning til godkendelse (vedlagt indkaldelse). Forelæggelse af budget for 2023 til godkendelse (vedlagt indkaldelse). Kontingentforhøjelse 2024: I forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen i 2021 foreslår bestyrelsen, at kontingent til forening og veje i 2024 stiger med 5% til henholdsvis 660 kr. og 220 kr.…

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Kære Grundejer Vedhæftet indkaldelse til vores generalforsamling lørdag den 20/5-2023 kl. 10.00, hos Saltbæk Camping. I henhold til referat af generalforsamling 2022 fremsendes hermed udkast til aftalegrundlag med Svenstrup Strand Grundejerforening vedr. badebro, ligesom udkast til nye Vedtægter og Ordensregler fremsendes. For sammenligningens skyld fremsendes også nuværende Vedtægter og Ordensregler. Vi håber at I vil møde op og deltage. På forhånd tak. Med venlig hilsen Bestyrelsen Nyhedsbrev april 2023 Saltbæk Grundejer regnskab 2022 Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2023 Kontingent…

Parkering og vejrabatter

Kære beboer  Der skal herved på givet foranledning gøres opmærksom på, at rabatten foran matriklerne er en del af fællesareal som ikke bør anvendes som fast parkering.  Det er derudover hver enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen på egen grund ikke er vokset ud over vejen og tilhørende vejrabatter og at rabatter skal være friholdt for beplantning.  Helt eller delvis parkering på selve vejarealet er ikke tilladt.  Med venlig hilsen  Bestyrelsen