skip to Main Content

Vand i foreningen og mulige løsninger.

På Generalforsamlingen stillede bestyrelsen forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hver vej der har problemer med vand (Rågevænget, Duevænget, Stærevænget, Svalevænget og nederste del af Skovvænget). Arbejdsgruppen undersøger, hvem på hver vej der har interesse i at være med i et dræn, vurderer mulige lovlige løsninger, indhentning af priser og kontakt til kommunen med henblik på tilladelsesgrundlag og linjeføring mv. Michael Jensen fra bestyrelsen vil være koordinerende kontaktperson, men bestyrelsen som sådan involverer sig på dette stadie…

Vedligehold af veje.

I forbindelse med forbedring af vores veje blev der Tirsdag "Grubbet" i de værste huller og Fredag vil der blive udlagt material og rettet af med vejhøvlen. Vi har været nød til at vente da der helst ikke skal står vand på vejen når arbejdet udføres. Forbedringen der udføres nu er tilsvarende det arbejde der har været lavet de seneste år. Det er klart at vi overvejer yderliger forstærkninger af vejen, men at dette må diskuteres på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen

Badebro

Hej Vores fælles badebro opsættes 5 Maj. Mvh Bestyrelsen

HJÆLP DAGRENOVATIONEN – KLIP TRÆER OG HÆKKE

HJÆLP DAGRENOVATIONEN - KLIP TRÆER OG HÆKKE Kære alle Kogt ned er dette, hvad Kalundborg Kommune beder alle sommerhusejere om. I kan læse kommunens opfordring (og evt. konsekvenser) i vedhæftede brev,. Med venlig hilsen Bestyrelsen Beskæring

Indkaldelse til generalforsamling Saltbækvænge Grundejerforening 2024

Kære Grundejer Vedhæftet indkaldelse til vores generalforsamling lørdag den 11/5-2024 kl. 10.00, hos Saltbæk Camping. Vi håber at I vil møde møde op og deltage. På forhånd tak. Med venlig hilsen Bestyrelsen Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2024 Kontingent og opkrævning 2024 Nyhedsbrev marts 2024 Saltbæk Grundejer bogføring 2023 underskrevet af revisorer  

Vand i området

Kære Grundejer i Saltbækvænge.   Det har været en af de værste efterår/vinter perioder, som vi har set i Danmark, for hvad angår nedbør. Det er vi bestemt ikke gået fri for at føle i Saltbækvænge. Vi har mange grundejere, der lider mere i år end normalt og grundejere der ikke plejer at have problemer, der i år oplever at få det. Vi er naturligvis i bestyrelsen opmærksomme på problemet. Vi bringer det op igen på næste bestyrelsesmøde. Vi er…

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen 2024 bliver afhold Lørdag den 11. Maj på Saltbæk camping Sæt kryds i kalenderen. Kom og støt op om foreningen.    

Til de grundejere i Saltbækvænge Grundejerforening, der endnu ikke har betalt kontingent for foreningsåret 2023-2024

SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING v/Kasserer Susanne Mohr Skovvænget 49 Saltbæk 4400 Kalundborg   Til de grundejere i Saltbækvænge Grundejerforening, der endnu ikke har betalt kontingent for forenings året 2023-2024. Saltbæk, den 13. juni 2023 Kære grundejer   Indbetaling af kontingent og vejbidrag maj 2023 - maj 2024   Ved en gennemgang af vores regnskab kan vi desværre ikke se, at du/I har indbetalt kontingent for forenings året 2023-2024. Det beror sikkert på en forglemmelse, og vi skal derfor herved bringe det i…