skip to Main Content

Saltbækvænge Grundejerforening og indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2022 til maj 2023.

Hermed lidt information vedrørende kontingentindbetalingen.

Jeres indbetaling skal være gennemført senest den 1. maj 2022. Udgifter til eventuelle erindringer/rykkere vil blive pålagt grundejeren.

På generalforsamlingen maj 2021 fastsattes kontingent og vejbidrag for 2022 til:

  • Foreningskontingent 600 kr. pr. grund
  • Vejbidrag                   200 kr. pr. grund

Betaling skal ske til Danske Bank reg.nr.: 1551 konto-nr.: 4144430.

Rettidig indbetaling er en forudsætning for at have stemmeret på årets generalforsamling.

Særligt om vejbidrag:

Vejbidrag er ens for såvel fritidsliggere som for fastliggere.

Vejfonden dækker alle veje undtagen:

Fasanvænget, Uglevænget, Kukkervænget, Lærkevænget og Saltbækvej. Grundejere på disse veje, skal udelukkende betale foreningskontingent.

Vigtigt – adresser:

Husk at skriv din sommerhusadresse, så vi kan se, hvem indbetaleren er.

  • Det er grundejerens ansvar at sikre sig, at bestyrelsen ved, hvor vedkommende bor privat.
  • Foreningen kan spare mange penge i porto ved at kunne sende breve til medlemmerne elektronisk. Oplys derfor gerne din e-mailadresse

Med venlig hilsen

Bestyrelsen