skip to Main Content
  1. februar 2021

Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2021- maj 2022.

Jeres indbetaling må være gennemført senest den 1. maj 2021. Udgifter til eventuelle erindringer/rykkere vil blive pålagt grundejeren.

På generalforsamlingen maj 2019 fastsattes kontingent og vejbidrag, som følger:

  • Foreningskontingent 550 kr. pr. grund
  • Vejbidrag                   175 kr. pr. grund

Betaling skal ske til Danske Bank reg.nr.: 1551 konto-nr.: 4144430.

Rettidig indbetaling er en forudsætning for at have stemmeret på årets generalforsamling.

  • Særligt om vejbidrag: Vejbidrag er ens for såvel fritidsliggere som for fastliggere

Vejfonden dækker alle veje undtagen:

Fasanvænget, Uglevænget, Kukkervænget, Lærkevænget og Saltbækvej. Grundejere på disse veje, skal udelukkende betale kontingent.

Adresser:

Husk at skrive din sommerhusadresse, så vi kan se hvem indbetaleren er.

  • Det er grundejerens ansvar at sikre sig, at bestyrelsen ved hvor vedkommende bor privat.
  • Foreningen kan spare mange penge ved at kunne sende breve til medlemmerne elektronisk. Oplys derfor din e-mailadresse!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen