skip to Main Content

Nyhedsbrev 2021

  Nyhedsbrev forår 2021 Kære grundejere i Saltbækvænge Vores dræn og veje har også i skrivende stund i denne vinter været udsat for en del. Det har vist sig, at det stadig er vigtigt, at de grundejere der har dræn på deres grund, sørger for at vedligeholde deres grunde og dræn, så der er fri adgang til, at vandet kan afledes til vores fælles brønde. Det er desværre kun grundene fra nr. 57 og 62 – og resten af Skovvænget…