skip to Main Content

I forbindelse med et stikledningsbrud til et fritidshus på Skovvænget har grundejerforeningen konstateret, at der er forskellig dækning i forsikringsselskabernes fritidshusforsikringer. Derfor anbefales det, at I kontakter jeres forsikringsselskab for at være sikker på, at forsikringsselskabet dækker brud på vandledning fra skel til målerbrønd og fra målerbrønd til hus. Ved spørgsmål kan Lau eller Palle kontaktes.