skip to Main Content

Kære grundejer!

Her har du mulighed for at danne dig et indtryk af hvad arbejdet i grundejerforeningen går ud på. Det kan du bruge til at vurdere, om det er noget for dig at stille dig til rådighed for bestyrelsesarbejdet eller som frivillig medhjælper på en funktion fx vedligeholdelse af veje.

Du kan også her se, hvornår du skal betale kontingent til foreningen og bidrag til vejfonden.

Årets gang i Saltbækvænge Grundejerforening
Opgave Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Revision X X                    
Nyhedsbrev     X             X    
1) Opkrævning af kontingent og vejbidrag     X                  
Tilsyn på brønde og afløb     X X           X X X
Tilsyn på veje, skilte m.m.     X X                
Indkaldelse til generalforsamling     X                  
1., 2. og 3. rykker for kontingent & vejbidrag         X X X X X X X X
2) Afholdelse af generalforsamling         X              
Frist for forslag til generalforsamling       X                
3) Forslag til budget   X X                  
Indkomne forslag udsendes til medlemmer       X                
Konstituerende bestyrelsesmøde         X X            
4) Opdatering af aftaler       X                
5) Løbende opgaver x x x x x x x x x x x x
                       
1) Rettidig betaling: 1. maj hvert år
2) Inklusiv forberedelse af beretning
3) Herunder fastsættelse af forslag til kontingent & vejbidrag
4) Haveordning, afvanding, badebro og vejvedligehold
5) Afholdelse af bestyrelsesmøder herunder indkaldelse og referat, vedligeholdelse af hjemmeside & facebook, varetagelse af betalinger & regnskab, opfølgning på tovholderfunktioner, medlemspleje samt deltagelse i Landliggerudvalgets møder.