skip to Main Content

Kontingent:
Tiden for indbetaling af kontingent 2019-2020 er oprunden.

I overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning maj 2018 er kontingentet for maj 2019-maj 2020 det samme som sidste år. Det betyder, at I skal betale 475 kr. i kontingent. Kontingentet indbetales på konto: Danske Bank: 1551 4144430 senest 1. maj 2019.

Rettidig indbetaling af kontingent er en forudsætning for at have stemmeret på årets ordinære generalforsamling.

Vejbidrag:
Tilsvarende er tiden for indbetaling af vejbidrag kommet.

Det ordinære vejbidrag er – igen jf. generalforsamlingsbeslutning maj 2018 – 100 kr., med mindre I bor i jeres sommerhus året rundt, så skal I betale 200 kr.

OBS:
Man skal aldrig betale mere end 200 kr. og husk, at det udelukkende er hvis I bruger jeres hus året rundt. Vejbidrag indbetales på samme konto som kontingentet (se ovenfor) og fristen er også her den 1. maj 2019.

Erindring og rykkere:
Eventuelle udgifter til fremsendelse af erindring og rykkerbreve vil jf. lov om incasso blive pålagt grundejeren.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen