skip to Main Content

Kære grundejer

 Indbetaling af kontingent og vejbidrag maj 2022 – maj 2023

 Ved en gennemgang af vores regnskab kan vi desværre ikke se, at du/I har indbetalt kontingent for foreningsåret 2022-2023. Det beror sikkert på en forglemmelse, og vi skal derfor herved bringe det i erindring.

Medlemmernes kontingent er en forudsætning for det arbejde der bliver udført i grundejerforeningen og vi håber derfor på din/jeres positive samarbejdsvilje til at bringe forholdet i orden snarest.

Hvis vi ikke modtager indbetaling, vil vi opkræve et gebyr på 250,00 kr. ekstra.

 

Det årlige foreningskontingent: kr. 600,00
Det årlige ordinære vejbidrag: kr. 200,00
 
Foreningskontingent og vejbidrag indbetales til: Danske Bank reg. nr. 1551 kontonr. 4144430
 

Det er vigtigt, at du/I skriver jeres sommerhusadresse i feltet for meddelelse til modtager, ellers kan vi have vanskeligt ved at identificere indbetaleren.

Foreningen sparer mange penge ved at kunne sende breve til medlemmerne elektronisk. Oplys derfor din e-mailadresse – vi mangler stadig mange!