skip to Main Content

Nyhedsbrev april 2022

Kære alle

Foråret står for døren, og det samme gør sikkert en masse aktiviteter. Derfor en lille update på services samt lidt andet.

Haveordning.

Haveaffaldsordningen fortsætter i 2022, hvor følgende afhentningsdage pt. er aftalt med CL Skov- og Haveservice:

  • 5. april
  • 3. maj
  • 7. juni
  • 2. august
  • 6. september
  • 25. oktober

Der kan forekomme datoer, som CL Skov-og Haveservice af uforudsete årsager må ændre, hvorfor CL Skov-og Haveservice efter egen beslutning finder en anden afhentningsdag.

Reglerne for haveaffaldsordningen, herunder hvordan og hvorledes man lægger haveaffaldet ud til afhentning, finder I her:

https://saltbaekvaenge.dk/haveaffaldsordning

En gammel nyhed.

Når vi nu er ved haveaktiviteter, så husk at plæneklippere og andre støjende maskiner kun må benyttes i tidsrummet:

Hverdage                       kl. 08.30 til 12.00 samt kl. 15.30 til 18.00

Søn- og helligdage         kl. 09.00 og 12.00.

Beskæring.

Nu hvor alt begynder at gro igen, er det vigtigt, at alle husker at beskære træer og buske ud mod veje, stier og fællesarealer, så vi ikke får grene i hovedet på gåturen og kan se rundt i svingene, når vi kommer kørende i bil.

Vi har alle et ansvar for, at der er plads til de bløde trafikanter, større lastbiler (renovation, vareudlevering etc.), parkeringsmulighed for gæster og udsyn for den kørende trafik.

Husk, at det er hver enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen fra egen grund ikke vokser ud over veje, stier og fællesareal.

Er man i tvivl om noget, kan man med fordel læse Beskæringsvejledningen her:

https://saltbaekvaenge.dk/beskaeringsvejledning/

https://kalundborg.dk/borger/veje-teknik-og-miljoe/veje-og-groenne-omraader/beskaering-af-beplantning-og-renholdelse-af-stier-og-fortove

Veje.

Som altid har vinteren været barsk ved vejene. Flere huller kræver mere grus. Men gruset flytter sig ikke af sig selv, desværre.

Derfor opfordrer vi alle til at give et nap med og i ny og næ gribe en skovl (eller en spade) og dække de huller, der er opstået i vinterens løb. Som tidligere nævnt er der placeret grusbunker til samme formål en række steder. Steder som kan ses på kortet her:

https://saltbaekvaenge.dk/veje/

Vi får løbende henvendelser om fællesarealerne og må derfor igen gøre opmærksom på, at vejrabatten er fællesareal og ikke til fast parkering eller længerevarende opholdssted for affald mv.

Dræn.

Der er heldigvis fint gennemløb i drænet for tiden. Bestyrelsen har i lyset af de klimabestemte øgede vandmængder set på, hvad det vil koste at udvide drænet til hele området. Et groft estimat er en samlet udgift på 1,5 – 2,0 mio. kr., hvor bestyrelsen pt. ikke anser det for en realistisk mulighed.

Husk at grundejere, der ønsker at tilslutte sig afvandingssystemet, først skal søge tilladelse hos Kalundborg Kommune, da afvandingssystemet er reguleret under Vandløbsloven.

Giver Kalundborg Kommune tilladelse til tilslutning, skal grundejeren herefter kontakte og have tilladelse af bestyrelsen i SVG, der for god ordens skyld også skal se kommunens tilladelse.

Husk også, at det er os grundejere, der selv er ansvarlige for at vedligeholde og finansiere vedligeholdelse af eget sidedræn.

Affaldsøer nedlægges.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at nedlægge syv nedgravede affaldsøer, herunder affaldsøen på parkeringspladsen for enden af Saltbækvej. Baggrunden er:

”Med en udvidelse af den eksisterende affaldsordning vil det fra primo 2023 være muligt at sortere flere typer affald ved husstanden, hvilket gør, at borgerens behov for at benytte affaldsørne må anses for ikke længere at være til stede. Derudover er der en del fejlsortering af affald i de forskellige typer beholdere ved affaldsøerne – blandt andet bruger borgerne dem som genbrugspladser, herunder til storskrald, og der bliver derfor brugt ressourcer på ekstra oprydning af henkastet affald.” (citat fra Landliggerudvalget).

Kommunen er i gang med at se på, hvor der måtte være behov for glaskuber, da glas ikke er omfattet af den kommende affaldsordning.

Bestyrelsen har været i en konstruktiv dialog med et kommunalbestyrelsesmedlem i Landliggerudvalget og har fremført følgende ønsker:

  • flere glaskuber i området
  • flere brugbare affaldsbeholdere på parkeringspladsen (nudging til brug heraf).
  • en beholder til bioaffald på parkeringspladsen

Hvorvidt ønskerne realiseres, må fremtiden vise.