skip to Main Content

Område 6 – udvalget:

Der har været afholdt to møder i Område 6–udvalget. Udvalget består af repræsentanter fra følgende grundejerforeninger:

 • Hvide Klint
 • Strandbjerggård
 • Udmarken
 • Vollerup Vang
 • Granlygårdsvej
 • Havtornvej
 • Højgård
 • Svenstrup Strand
 • Svenstrupdal
 • Vollerup Strand
 • Vollerup Overdrev
 • Saltbækvænge (udvalgets repræsentant i Landliggerudvalget)

På begge møder har der på trods af et begrænset fremmøde (på første møde deltog seks repræsentanter, på det andet møde fire repræsentanter), været en livlig og konstruktiv dialog om bl. a. følgende emner

 • Kattegatforbindelsen (udvalget ønskede det som punkt på Landliggerudvalgets stormøde)
 • Veje, dræn og omkostninger
 • Kontingentniveau
 • Valg af ny formand (Granlygårdsvej overtager formandsposten og bliver repræsentant i Landliggerudvalget pr. 1 september 2019).

 Landliggerudvalget:
Først er det nok værd at nævne, at Landliggerudvalget er et dialogforum mellem Kalundborg Kommune og sommerhusejere. Udvalgets formål er, at:

 • fremme en positiv dialog mellem kommunen og landliggerne
 • drøfte problemstillinger mellem kommune og landliggere
 • debattere og koordinere lokale initiativer til fremme af sommerhusturismen

Udvalgsmedlemmerne vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Landliggerudvalget og vælges for 2 år ad gangen. P.t kommer medlemmerne fra:

 • Område 1: Drøsselbjerg
 • Område 2: Reersø, Dalby Strand og Mullerup
 • Område 3: Bjerge Strand og Ornum
 • Område 4: Bjerge Nordstrand og Svallerup Strand
 • Område 5: Røsnæs
 • Område 6: Saltbæk
 • Område 7: Kaldred
 • Område 8: Havnsø
 • Område 9: Nekselø og Sejerø
 • Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Martin Schwartzbach, Dansk folkeparti og Niels Erik Danielsen, Enhedslisten

På møderne har været en konstruktiv dialog om bl.a. følgende emner:

 • Kattegatforbindelsen som kom med som orienteringspunkt på stormødet efter en del diskussion
 • Ny affaldsordning som opstarter i efteråret 2020 med en ekstra beholder til papir, plast, metal og pap. Der vil være tømning hver 4. uge
 • Blå Flag-ordningen, som er en international ordning afløses af en ny nordisk ordning kaldet Badepunkt i 2020. Badepunkt fordrer samme vandkvalitet som Blå Flag, men ingen krav om aktiviteter og faciliteter. I Kalundborg kommune er der i alt 37 strande. P.t. har 7 Blå Flag. Fremover vil 27 have Badepunkt. Det var vist første gang i udvalgets historie, at der ikke var fælles fodslag, hvorfor der kom en differentieret udtalelse/indstilling
 • Havmøllepark: Kalundborg Kommune er modstander af en havmøllepark i Jammerland Bugt ligesom grundejerne. Energistyrelsen har myndighedskompetencen og man afventer styrelsens behandling af indsigelserne til en VVM-redegørelse
 • Gravetilladelser: Kommunen orienterede om loven, der kort sagt siger, at både offentlige og private skal søge om gravetilladelse hos kommunen

Sluttelig kan det lige nævnes, at alle referater og dagsordenener kan læses her:
https://www.kalundborg.dk/Politik/Udvalg_r%C3%A5d_og_n%C3%A6vn.aspx

Med venlig hilsen
Bestyrelsen