skip to Main Content

Saltbækvænge Grundejerforening

Saltbæk, den 4. maj 2018

 

 

TRO OG LOVE ERKLÆRING

 

 

 

Undertegnede erklærer ved min underskrift på tro og love, at jeg ved min fratrædelse som medlem af bestyrelsen i grundejerforeningen Saltbækvænge Grundejerforening, har draget omsorg for:

  • At jeg ikke er i besiddelse af foreningsrelateret materiale, der hverken i fysisk eller elektronisk form måtte indeholde persondata.

Dette omfatter nærmere bestemt:

Alt foreningsrelateret materiale, der har vedrørt mit virke som bestyrelsesmedlem / formand, og som jeg har rådet over i elektronisk form, er, i det omfang foreningen har ønsket dette, videregivet til foreningens dataansvarlige, samt slettet fra mine personlige computere / tablets / telefon / lagermedier og lignende.

Alt foreningsrelateret materiale, der har vedrørt mit virke som bestyrelsesmedlem/formand, og som jeg har rådet over i fysisk form, er, i det omfang foreningen har ønsket dette, videregivet til foreningens dataansvarlige. Jeg har herudover tilset, at papirer mv. i øvrigt er destrueret på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan blive bekendt med persondata, der måtte fremgå af papirerne.

 

 

(sted/dato)

 

 

(personlig underskrift på det afgående bestyrelsesmedlem)

 

 

Sidst redigeret den 4. maj 2018