skip to Main Content

Saltbækvænge Grundejerforening

Maj 2018

Privatlivspolitik

Saltbækvænge Grundejerforening

 

Dataansvar

Saltbækvænge Grundejerforening behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik. Denne sikrer, at du er bekendt med:

 • hvad vi registrerer
 • hvad vi bruger informationerne til
 • hvordan data opbevares

 

Foreningen fører et medlemskartotek. Medlemskartoteket indeholder almindelige personoplysninger svarende til hvad man kan slå op i en gammeldags telefonbog: Navn, adresse (såvel post- som sommeradresse), telefonnummer, email-adresse samt sommerhusgrundens matrikelnummer.

 

Foreningens dataansvarlige

Saltbækvænge Grundejerforening er dataansvarlig, ansvaret varetages af foreningens formand:

Foreningens CVR-nr: 36172614

Kontaktperson: Formand Susan Brinck

Adresse: Vester Søgade 74, 3. tv. 1601 København V

Telefonnr.: 22553301

Mail: formand@svgrund.dk

 

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Foreningsadresse (den adresse der er beliggende i grundejerforeningen
 • Postadresse (bopælsadresse)
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

 

Foreningen indsamler oplysninger fra

 • Dig
 • Ejendomsformidler

 

Formål med opbevaring og anvendelse af dine personoplysninger Foreningen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Fremsende post fra foreningen til dig fx indkaldelse til generalforsamling
 • Medlemshåndtering: Kontingentopkrævning, vejbidrag, restancer m.m.
 • Behandling, der måtte følge af lovkrav
 • I nødvendigt omfang til brug for foreningens medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening
 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder regnskabsloven, opbevarer vi dine medlemsoplysninger i fem år efter din udmeldelse af foreningen
 • Anden anvendelse forudsætter dit konkrete samtykke
 • Foreningen videregiver ikke dine data

 

Dine rettigheder

Du har rettigheder efter Persondataforordningen. Disse omfatter:

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning (med mindre sletning forhindres af anden lovgivning)
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige.

Du klage over foreningens brug og registrering af dine data. Hvis du ønsker at klage skal du sende din klage til Datatilsynet.

 

…ooo0ooo…

Revisionshistorik

Sidst redigeret den 4. maj 2018

Indsæt din tekst her 🙂