skip to Main Content

Dataansvar

Saltbækvænge Grundejerforening behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik. Denne sikrer, at du er bekendt med:

 • hvad vi registrerer
 • hvad vi bruger informationerne til
 • hvordan data opbevares

Foreningen fører et medlemskartotek. Medlemskartoteket indeholder almindelige personoplysninger svarende til hvad man kan slå op i en gammeldags telefonbog: Navn, adresse (såvel post- som sommeradresse), telefonnummer, email-adresse samt sommerhusgrundens matrikelnummer.

Foreningens dataansvarlige

Saltbækvænge Grundejerforening er dataansvarlig, ansvaret varetages af foreningens formand:
Foreningens CVR-nr: 36172614
Kontaktperson: Formand Palle Viberg-Tecza
Adresse: Færgevej 63 3600 Frederikssund
Telefonnr.: 60776402
Mail: formand@svgrund.dk

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Foreningsadresse (den adresse der er beliggende i grundejerforeningen
 • Postadresse (bopælsadresse)
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Foreningen indsamler oplysninger fra

 • Dig
 • Ejendomsformidler

Formål med opbevaring og anvendelse af dine personoplysninger Foreningen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Fremsende post fra foreningen til dig fx indkaldelse til generalforsamling
 • Medlemshåndtering: Kontingentopkrævning, vejbidrag, restancer m.m.
 • Behandling, der måtte følge af lovkrav
 • I nødvendigt omfang til brug for foreningens medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening
 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder regnskabsloven, opbevarer vi dine medlemsoplysninger i fem år efter din udmeldelse af foreningen
 • Anden anvendelse forudsætter dit konkrete samtykke
 • Foreningen videregiver ikke dine data

Dine rettigheder

Du har rettigheder efter Persondataforordningen. Disse omfatter:

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning (med mindre sletning forhindres af anden lovgivning)
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse
  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige.
  Du klage over foreningens brug og registrering af dine data. Hvis du ønsker at klage skal du sende din klage til Datatilsynet.

Maj 2018