skip to Main Content
[Nyhedsbrev forår 2020

Kære grundejere i Saltbækvænge

Så er vi så småt ved at afrunde en meget mild men desværre også en rekord våd vinter. Det har regnet meget, hvilket har hævet grundvandstanden betragteligt. Grundejere der ikke før har haft problemer, har haft vand på grund og i brønde. Det har vist sig, at det er vigtigt, at de grundejere der har dræn på deres grund, sørger for at vedligeholde deres grunde og dræn, så der er fri adgang til, at vandet kan afledes til vores brønde. Det er desværre kun grundene fra nr. 57 og 62 – og resten af Skovvænget mod stranden, der har denne mulighed. Der bliver talt grundejere imellem om tilslutning. Men det kun et fåtal, der kan blive tilsluttet den sidste målerbrønd, og alle skal betale selv.

Og hvad er der så ellers sket i denne vinter, som er værd at fortælle om?

Generalforsamling 9. maj 2020: Vi har desværre været tvunget til at udsætte årets generalforsamling til et senere tidspunkt. Ny dato offentliggøres her på hjemmesiden.

Facebook:

Facebook er fortsat i god gænge. I benytter den i stigende grad, selv om det godt kunne blive til mere. Skriv endelig om stort og småt.

Man skal oprettes som bruger og det er bestyrelsesmedlem Lau Reesen der står for denne side af sagen.

Facebookadressen er enkel: ”Saltbækvænge grundejerforening

Hjemmeside:    

Vi har også fået en ny hjemmeside. Den hedder: https://saltbaekvaenge.dk/. Det er her vi lægger nyheder, informationer og hvad der har en både bred men også smal interesse.

Det er bestyrelsens hensigt, at hjemmesiden fremover skal være vores primære kilde til information. Derfor er nyhedsbrevet denne gang kun udsendt via hjemmesiden.

Gamle billeder:

Vi minder stadig om, at hvis I har billeder fra dengang udstykningen var ny og husene under opførelse, er I velkomne til at indlevere dem til bestyrelsen, så lægger vi dem op på hjemmesiden. Her kan facebook også bruges.

Husk at man skal have tilladelse for at bringe billeder af personer og huse som kan identificeres.

Haveaffaldsordning:

Haveaffaldsordningen fortsætter i 2020 efter de samme retningslinjer som sidste år. Da påsken falder tidligt i år, forsøgte vi at flytte den faste afhentningsdag en måned frem. På grund af coronakrisen og den generelle nedlukning af Danmark har der været flere sommerhusejere i området i marts måned. Det betyder jo også en større haveaktivitet. Vores leverandør af haveservice Carsten Larsen har været en tur i området og konstateret, at der allerede nu bliver lagt haveaffald ud. Han mener ikke, at han kan nå at fjerne al haveaffald, hvis vi først starter op første tirsdag i maj. Derfor er første afhentning af haveaffald den 7. april. Se vores retningslinjer for udlægning af haveaffald.

Kontingent og vejbidrag:

Siden foråret 2019 har bestyrelsen brugt mange kræfter på at indkassere foreningskontingent og vejbidrag.

Nogle grundejere har indbetalt, men glemt at skrive sommerhusadresse. Hvis man så hedder noget almindeligt, er det vanskeligt at identificere indbetaleren. Ud over der skal bruges tid på at opklare mysteriet. Det har givet en del grus i maskineriet.

Der er blevet brugt tid på at udsende flere rykkerbreve, hvilket har ført til mange indbetalinger, men ikke desto mindre har vi måttet bede om advokatbistand til nogle få. Det er med dyb beklagelse, at bestyrelsen har besluttet at tage et sådant skridt, og vi håber, at der er tale om en isoleret oplevelse at skulle gå så drastisk til værks. Det har dog også betydet, at der er blevet indbetalt efterfølgende. Kassereren i særdeleshed og bestyrelsen bruger en del tid på dette. Hav tålmodighed og hold en sober tone hvis I er uenige i enkelte rykkere. Vi gør, hvad vi kan for at lave så få fejl som muligt.

I skal også vide, at omkostninger til en eventuel rykkerprocedure og inkassosag selvfølgelig vil blive pålagt den relevante grundejer.

Dette at holde kontrol med hvem der har betalt og hvem der ikke har, har været en ressourcekrævende opgave for vores kasserer Susanne Mohr. Tak for dette tidskrævende arbejde Susanne. Vi håber, at næste år bliver nemmere. Derfor skal I også vide allerede nu, at opkrævning for foreningsåret maj 2020 til maj 2021 allerede er lagt på hjemmesiden. Husk det er 550,-kr i kontingent og 175,-kr i vejbidrag.

Fristen for rettidig indbetaling er den 1. maj 2020. Det er en forudsætning for stemmeret ved generalforsamlingen, at man har betalt. Tidspunkt udsendes senere grundet coronakrisen.

Privatadresser:

Det har været uoverskueligt at danne sig et billede af hvem der ejer huse og grunde. Og ikke mindst hvor grundejerne bor privat.

Derfor skal vi understrege, at det jf. vores vedtægter er grundejerens ansvar at bestyrelsen ved, hvor han eller hun bor, og vi har kontaktinformation. Tlf. nr. og eller mailadresse. Det sker heldigvis i de fleste tilfælde.

Dræn og veje:

Vedligeholdelse af veje og dræn er løbende opgaver, som følger en årlig cyklus. Lau Reesen Jensen har haft en stor opgave med foreningens dræn i det sidste år samt kommunikation angående enkelte grundejeres dræn og tilslutning. Tak for denne indsats Lau.

Brøndene er blevet skyllet og spulet ordentligt igennem, og et par af de tilstoppede er blevet repareret. Det er noget, bestyrelsen har forøget fokus på i de kommende år.

Der har været en del vand på stien løber fra Rågevænget til stranden. I perioder har det været umuligt at færdes på dette stykke af stien. Dette skyldes den forøgede vandmængde samt, at vandet har svært ved at komme væk hvis drænene på de enkelte grunde  ikke fungerer perfekt. Bestyrelsen opfordrer til, at grundejerne i netop dette område har øget fokus på, at alle sidedræn fungerer. Det vil sige drænene på grundejernes egen grund.

Nogle af vejene er ved at være meget slidte og skal have mere opmærksomhed end blot den sædvanlige opfyldning af huller. Enkelte trænger til et nyt slidlag. Bestyrelsen ser om vi kan få råd til en ekstra indsats på vejene. Dette afventer også, at vi kan stole på, at vinteren er forbi. Her er det til alles fordel, hvis I giver et nap med en trillebør og skovl. Der ligger grusbunker på de sædvanlige steder. Grusbunkerne er kun til foreningens veje og ikke til privat forbrug.

Generalforsamling:

Vi havde en meget stor tilslutning til sidste års generalforsamling, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for. Det er vigtigt, at vi har en velbesøgt årlig generalforsamling. Det viser, at der er en interesse i at vores område fungerer. Samt at alle har en interesse i, at vi taler sammen om stort og småt.

Mød op og vær med til at vise interesse for vores forening. Jo flere der møder op, jo bedre bliver samarbejdet og holdånden i sommerhusområdet. Husk godt naboskab er vejen til et godt humør og stigende sikkerhed i området.

Bestyrelsen har forsøgt at lave en kort skrivelse om hvordan vi omgås hinanden.

Godt naboskab:

Et godt naboskab i det daglige kan forebygge mange af de konflikter, som ellers kan give bekymringer og frustrationer. Specielt hvis irritationen over naboen bliver til en egentlig konflikt. Derfor er det ofte en god idé at inddrage naboerne i dine planer, hvis du f.eks. skal have savet brænde, holde en stor fest eller bliver nødt til at slå græs udover slåtiderne. Det er meget lettere at holde støj fra naboen ud, hvis man ved, hvad det er der laver støjen og ikke mindst hvor længe og hvornår.

Gode råd om godt naboskab:

Byd nye naboer velkommen og hils på dine naboer når du møder dem på vejen.

Hold øje med hinandens huse og hvem der færdes i området. Udveksl mobilnummer og mailadresse. etc.

Det hjælper også hvis der opstår uventede problemer ved vandskade og træer der vælter i storm.

Giv besked til dine naboer hvis du skal holde fest eller bruge støjende maskiner.

Giv en undskyldning, hvis festen eller anden støj opstår spontant, og du ikke lige nåede at give besked i forvejen.

Hvis din nabo gør noget, du ikke bryder dig om, så tag problemet op med naboen, før du bliver alt for irriteret.

Tag en dialog omkring skellet. Herunder beplantning eller hegn.

Vis hensyn omkring at holde bevoksning nede, således at ukrudt ikke flyver ind til naboen.

Tag hensyn til at bevoksningen ikke skygger unødig meget på naboernes grunde. Alle vil gerne have solen.

Vær tolerant over for at andre lever livet på en anden måde end dig.

Tider for græsslåning og anden støjende adfærd:

Hverdage fra kl. 08.30-12.00 og igen fra kl. 15.30-18.00

Søn- og helligdage fra kl. 09.00-12.00

Vi minder om:

På foranledning af en grundejer vil vi også minde om, at navnlig stien der løber fra Rågevænget til stranden langs Svenstrup Strand Grundejerforening er vokset til af buske og træer. Forholdet gælder for begge sider af stien.

Vi har været i dialog med kommunen om reglerne for stier, og de er temmelig åbne for fortolkning: Man skal blot kunne færdes ubesværet. Men giv alligevel jeres del af stien et eftersyn.

Og endelig skal vi minde om, at det er forbudt at brænde haveaffald af. Det er ikke en bestemmelse generalforsamlingen har besluttet, det er en kommunalt fastsat regel.

Hav et godt år i jeres sommerhus og kontakt endelig bestyrelsen hvis der opstår tvivlsspørgsmål, eller hvis I har ros. J

Pbv

Palle Viberg-Tecza

Skovvænget 26

vc_row]

Indsæt din tekst her 🙂

[/vc_row]