skip to Main Content

Du kan blive kørt fra Kalundborg Station til sommerhus og tilbage igen: Læs mere her

Hentet fra Movias hjemmeside: Plustur skal forlænge rækkevidden af bus og tog på hele Sjælland God og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for borgerne overalt på Sjælland. Men det er ikke altid, at bus og tog dækker hele vejen til sommerhuset eller til gården. Derfor arbejder Movia tæt sammen med kommunerne og regionerne om at sikre mobilitet for alle. I Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø, og Køge Kommuner vil du derfor blive tilbudt en plustur i Rejseplanen, hvis bus og…

Ny formand for foreningen

Bestyrelsen oplyser, at den på sit første møde, konstituerede sig med Palle i spidsen for foreningen.   Palles kontaktdata er: Palle Viberg-Tecza Skovvænget 26, Saltbæk / Færgevej 63 3600 Frederikssund Telefon: 6077 6402 Mail: viberg-tecza@webspeed.dk Med venlig hilsen Bestyrelsen

GF 2019: Bestyrelsens beretning

Beretning: GF 2019 Af hensyn til de grundejere der ikke kunne være med til generalforsamlingen den 11. maj 2019, giver bestyrelsen herved også en skriftlig beretning. På den ene side er det svært at aflægge en beretning for det år der er gået uden at gentage meget af det, I allerede ved, hvis I har læst selvfølgelig og kan huske de to nyhedsbreve der er udsendt. Men vi vil alligevel forsøge at give en bred orientering om det arbejde som…

Nyt om Landliggerudvalget

Område 6 – udvalget: Der har været afholdt to møder i Område 6–udvalget. Udvalget består af repræsentanter fra følgende grundejerforeninger: Hvide Klint Strandbjerggård Udmarken Vollerup Vang Granlygårdsvej Havtornvej Højgård Svenstrup Strand Svenstrupdal Vollerup Strand Vollerup Overdrev Saltbækvænge (udvalgets repræsentant i Landliggerudvalget) På begge møder har der på trods af et begrænset fremmøde (på første møde deltog seks repræsentanter, på det andet møde fire repræsentanter), været en livlig og konstruktiv dialog om bl. a. følgende emner Kattegatforbindelsen (udvalget ønskede det som…

Bo Trygt

Beskyt dig selv og din familie mod indbrud. Følg disse råd: Giv dine dørlåse et eftersyn, der skal være to låse på en yderdør, den ene skal kun kunne åbnes med nøgle eller kode Sikr alle vinduer: Skru udvendige vindueslister fast med en envejs-skrue, eller monter en metalliste så vinduet ikke kan brækkes op, eller monter en vindueslås Lås redskabsskuret Lad ikke værdier ligge fremme, så de kan ses fra vinduerne Prøv at få det til at se ud som…

Rampelav

For enden af Saltbækvej ved den kommunale strand, blev der for år tilbage etableret en rampe til blandt andet bådbrugere. Rampen er privat og vedligeholdes af brugerne, ligesom det også er brugerne der finansierer vedligeholdelsen. Rampelavet er etableret som en løs organisation, det vil sige at der ikke er en foreningsstruktur med en formand og en bestyrelse. Der er således heller ikke en årlig generalforsamling eller en egentlig medlemsoversigt. For at få lidt mere styr på det, har Saltbækvænge Grundejerforenings…

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev forår 2019   Kære grundejere i Saltbækvænge   Så er vi så småt ved at afrunde en meget mild vinter efter en ligeså tør sommer. Det er jo ikke så godt at mangle vand, og alligevel håber de fleste af os nok på en sommer der målt i solskinstimer ligner den, vi havde sidste år.   Og hvad er der så sket i denne stille og milde vinter, som er værd at fortælle om?   Facebook: I har forhåbentlig…

Hvis en grundejer glemmer eller nægter at betale kontingent eller vejbidrag

Hvis en grundejer ikke betaler kontingent og/eller vejbidrag Desværre har grundejerforeningen oplevet, at et antal grundejere ikke betalte kontingent og/eller vejbidrag til tiden. De fleste skyndte sig heldigvis at gøre det, da de modtog en erindring. Men enkelte har vi måttet skrive til et par gange, og en lille gruppe har vi måttet bede om advokatbistand til. Vi vil derfor give en kort vejledning i, hvordan en sådan sag forløber. Det første… Vi der sidder i bestyrelsen og arbejder med…

Kontingent og vejbidrag 2019-2020

Kontingent: Tiden for indbetaling af kontingent 2019-2020 er oprunden. I overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning maj 2018 er kontingentet for maj 2019-maj 2020 det samme som sidste år. Det betyder, at I skal betale 475 kr. i kontingent. Kontingentet indbetales på konto: Danske Bank: 1551 4144430 senest 1. maj 2019. Rettidig indbetaling af kontingent er en forudsætning for at have stemmeret på årets ordinære generalforsamling. Vejbidrag: Tilsvarende er tiden for indbetaling af vejbidrag kommet. Det ordinære vejbidrag er - igen jf. generalforsamlingsbeslutning…

Haveordning 2020

Aftale om afhentning/flisning af haveaffald  Bestyrelsen har indgået aftale med CL Skov- og Haveservice om at videreføre den hidtidig gældende aftale om afhentning og/eller flisning af haveaffald i 2020. Aftalen omfatter seks afhentninger, fordelt på den første tirsdag i månederne april, maj, juni, august, september og tirsdag i uge 43. Konkret drejer det sig om afhentning af haveaffald på følgende datoer: 7. april 5. maj 2. juni 4. august 1. september og 20. oktober Dette er en plan, som det…