skip to Main Content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag den 15. maj 2021 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Saltbæk Strand Gåsevænget 4400 Kalundborg Dagsordenen jf. vedtægterne: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forslag fra bestyrelsen: a.Kontingentforhøjelse 600,- og veje 200,- b.Bestyrelsen foreslår at kontingent og veje stiger i henhold til forbrugerprisindekset. Det betyder ved…

Dræn

DRÆN I SALTBÆKVÆNGE GRUNDEJERFORENING Det er vigtigt at vores dræn og brønde i grundejerforeningen fungerer efter hensigten. Derfor bliver både hoved- og vejdræn samt brønde spulet hvert år og sandsuget efter behov. Derudover holder bestyrelsesmedlem Lau Jensen øje jævnligt øje med brøndene og sikrer at der er gennemstrømning. Specielt i vinterperioden. Her i januar har vi fået spulet og sandsuget dræn og brønde. I den forbindelse konstateredes det, at der var en del rødder og rigtig meget sand i dræn…

Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2021 – maj 2022

februar 2021 Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2021- maj 2022. Jeres indbetaling må være gennemført senest den 1. maj 2021. Udgifter til eventuelle erindringer/rykkere vil blive pålagt grundejeren. På generalforsamlingen maj 2019 fastsattes kontingent og vejbidrag, som følger: Foreningskontingent 550 kr. pr. grund Vejbidrag                   175 kr. pr. grund Betaling skal ske til Danske Bank reg.nr.: 1551 konto-nr.: 4144430. Rettidig indbetaling er en forudsætning for at have stemmeret på årets generalforsamling. Særligt om vejbidrag: Vejbidrag er ens for…

Nyhedsbrev 2021

  Nyhedsbrev forår 2021 Kære grundejere i Saltbækvænge Vores dræn og veje har også i skrivende stund i denne vinter været udsat for en del. Det har vist sig, at det stadig er vigtigt, at de grundejere der har dræn på deres grund, sørger for at vedligeholde deres grunde og dræn, så der er fri adgang til, at vandet kan afledes til vores fælles brønde. Det er desværre kun grundene fra nr. 57 og 62 – og resten af Skovvænget…

Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2020-maj 2021

Saltbæk, den 2. april 2020 Indbetaling af kontingent og vejbidrag for perioden maj 2020-maj 2021. Din indbetaling må være gennemført senest den 1. maj 2020. Udgifter til eventuelle erindringer/rykkere vil blive pålagt grundejeren. På generalforsamlingen maj 2019 fastsattes kontingent og vejbidrag, som følger: Foreningskontingent 550 kr. pr. grund Vejbidrag                   175 kr. pr. grund Betaling skal ske til Danske Bank reg.nr.: 1551 kontonr.: 4144430. Indbetaling kan også ske til girokonto nr.: +01 4144430 og i nødstilfælde til: IBAN code. DK 423000000…

Generalforsamling maj 2019

Ordinær Generalforsamling Lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.00 Saltbæk Camping Dagsorden i flg. lovene Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse (Se bilag nr. 1) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (Se bilag nr. 1) Bestyrelsens forslag (Se bilag nr. 2): Vedtægtsændring vedr. bestyrelsens sammensætning. Vedtægtsændring vedr. fastlæggelse af dato for grundejernes forslag til generalforsamling. Valg til bestyrelsen. På valg er: Michael Jørgensen: Michael…

Vis hensyn og respekt

Der er flere grundejere, der er plaget af at deres naboer, genboere eller gæster parkerer på en måde så enkelte grundejere kun kan komme ud fra deres grund med stort besvær. Tal med hinanden hvis I har brug for lidt mere plads en dag eller to. Tag hensyn til hinanden og lad være med at bruge andres indkørsel eller dele deraf som fast parkering. Hvis der er problemer med at der er rigtig vådt og blødt hvor I plejer at…