skip to Main Content

Aftale om afhentning/flisning af haveaffald 

Bestyrelsen har indgået aftale med CL Skov- og Haveservice om at videreføre den hidtidig gældende aftale om afhentning og/eller flisning af haveaffald i 2020.

Aftalen omfatter seks afhentninger, fordelt på den første tirsdag i månederne april, maj, juni, august, september og tirsdag i uge 43. Konkret drejer det sig om afhentning af haveaffald på følgende datoer:

 • 7. april
 • 5. maj
 • 2. juni
 • 4. august
 • 1. september og
 • 20. oktober

Dette er en plan, som det lejlighedsvis kan blive nødvendigt at fravige. Det beder vi jer om at vise forståelse for. Ved ændringer i planen vil CL Skov- og Haveservice stræbe efter at afhente i samme uge eller snarest efter. Ændringer meddeles her på hjemmesiden.

Når I lægger haveaffald ud, så vær opmærksom på at I skal lægge det i eller ved siden af egen indkørsel. I må tydeligt markere, hvis I ønsker affaldet fliset. Ellers bliver det blot fjernet. Endelig skal I efterleve følgende:

 • Grene til flishugning må ligge med den tykke ende i samme retning.
 • Komposterbart materiale: græs, nåle, høslæt m.v. lægges ud i klare sække, der højst må veje 25 kg.
 • Hver grundejer må udlægge op til 10 sække pr. afhentning.
 • Rødder skal lægges for sig selv.
 • Træstubbe skal skæres i stykker der hver højst må veje 25 kg.

OBS-OBS-OBS:
Det er meget vigtigt, at man betaler kontingent til foreningen  550,- kr.  senest 1. maj 2020. Det er via dette kontingent, vi betaler for haveordningen.